Les infeccions bacterianes que afecten a les ferides a la pell poden arribar a complicar-se molt. Habitualment estan produïdes per Staphylococcus i Streptoccocus que son molt cops resistents als tractaments habituals, i que obliguen a usar-ne d’altres amb efectes secundaris més potents.

Una solució podria ser la utilització d’altres substàncies que tinguessin un efecte antibacterià i amb efecte sinèrgic sobre l’acció d’aquestes antibiòtics disminuint la seva toxicitat.

En aquesta línia, s’han proposat teràpies combinades amb antibiòtics i components naturals.

Un d’ells podria ser la curcumina que ha mostrat ser un efectiu agent antimicrobià davant de diferents patògens humans . De fet, un estudi va mostrar la seva efectivitat en el tractament de les mastitis com a agent antiinfecciós, tenint també un paper molt important pel seu efecte antiinflamatori i antiàlgic.

Per corroborar la seva acció sobre les ferides, es va determinar l’activitat in vitro d’un antibiòtic (polimixina B) junt amb la cúrcuma o sol, davant dels gèrmens més susceptibles de crear resistències i que normalment apareixen en les ferides . Els resultats trobats mostren que la suma dels dos produeix un augment en l’activitat antibacteriana, i que fins i tot, son efectius sobre els gèrmens resistents als antibiòtics habituals. També es va trobar que la combinació tenia una menor toxicitat sobre les cèl·lules de la pell, important si volem administrar-ho per via tòpica.

Per tant, la cúrcuma per via tòpica associada a un antibiòtic augmenta la seva efectivitat disminuint la toxicitat.

  1. Betts et al. In Vitro Antibacterial Activity of Curcumin-Polimixin B Combinations against Multidrug-Resistant Bacteria Associated with Traumatic Wound Infections. Journal of Natural Products. American Chemical Society and American Society of Pharmacognosy. Abril 2016