La demència afecta a un 20% dels majors de 80 anys.

Els símptomes psicològics i de comportament associats a la demència son un problema molt freqüent en aquests pacients, ja que al voltant d’un 80% en tenen. Aquest símptomes estan associats a un pitjor pronòstic , a una pèrdua més ràpida de les capacitats intel·lectuals i a una disminució de la qualitat de vida. Habitualment es tracta amb fàrmacs antipsicòtics que tenen una eficàcia limitada a causa dels seus efectes secundaris, com per exemple més risc de ictus o mort. Per això la societat americana que regula l’administració de fàrmacs (FDA) recomana molta precaució en el seu ús.

Els tractaments no farmacològics poden ser una alternativa efectiva pel tractament, i, recentment s’ha usat l’aromateràpia en aquests pacients.

L’aromateràpia es basa en l’administració d’olis essencials que un cop al torrent sanguini reaccionaran amb hormonals i enzims produint una resposta. S’absorbeixen a traves de la via digestiva, de les mucoses, del sistema olfactori i de la pell.

Aquest article que us presento fa una revisió dels estudis seriosos publicats de la utilització de l’aromateràpia en aquests pacients.

Després de revisar 7 estudis, els autors conclouen que:

  1. Els olis més freqüentment usats van ser la lavanda en 5 casos i la Melissa en 2.
  2. Tres estudis mostren que el tractament és efectiu, tres que no ho és i 1 no queda clara la conclusió.
  3. Si l’oli essencial s’aplicava prop dels sistema olfactori el resultat era positiu, independentment del tipus d’oli o de la duració del tractament.

Així que, l’aromateràpia pot tenir un paper en aquests pacients.

  1. Press-Sandler et al. Aromatherapy for the Treatment of Patients with Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia: A Descriptive Analysis of RCTs. The Journal of alternative and complementary medicine. 2016.