Un gran nombre d’estudis han mostrat que el seguiment de la dieta mediterrània s’associa a una disminució significativa del risc de patir diferents tipus de càncers.

En una de les meves notícies ja vaig parlar de l’estudi sobre l’associació del càncer endometrial amb la dieta mediterrània, disminuint aquest risc un 50% si es seguia aquesta dieta. Els autors deien que segurament era el conjunt dels elements de la dieta el que conferia aquesta acció de protecció més que cada component individual.

Per altre banda, existeix un gran numero d’estudis epidemiològics que suggereixen que aquesta dieta disminueix el rics d’una gran varietat de càncers però els mecanismes exactes no queden clars .

Així que, quins poden ser aquests mecanismes?

Sembla ser que la raó més probable seria la capacitat que té la dieta mediterrània de reduir la inflamació, sent aquesta un dels factor de risc principals del càncer.

Altre factor a tenir en consideració és que la dieta mediterrània ajuda al manteniment de la flora intestinal. I, com ja vaig comentar en la notícia sobre la flora intestinal, una alteració d’aquesta pot induir processos cancerosos.

Per tant, ja sigui per la seva acció sobre la inflamació o sobre la flora intestinal, a nivell internacional es recomana el seguiment de la nostra dieta. Aprofitem que per nosaltres és més fàcil seguir-la al tenir al nostre abast tots els aliments.

 

Bifulco M. How does the Mediterranean diet decrease the risk of a variety of cancers? European Journal of Clinical Nutrition 2015; 69: 1372.