Els germinats de bròquil són rics amb molts components bioactius que tenen accions sobre la nostra salut, entre elles a destacar les afeccions gàstriques,  les respiratòries, la diabetes i el càncer.

Diferents estudis han mostrat que el consum d’aquests ajuda a reduir el bacteri Helicobacter pylori, relacionat amb les gastritis.

A més, les begudes a base de germinats de bròquil han mostrat augmentar l’eliminació urinària dels químics contaminants de l’aire, i això suggereix que pot tenir una acció disminuint el risc de patir malalties pulmonars, incloent el càncer de pulmó.

Sembla que també podria tenir un efecte benefactor en els pacients diabètics, disminuint la resistència a la insulina.

De tota manera, es necessiten estudis amb més pacients per corroborar tots aquests efectes.

La seva acció sobre el càncer esta relacionada amb un dels seus components, Glucorafanina, que ha demostrat tenir efectes anticancerígens davant dels càncers de pròstata, mama, i càncer urinari en estudis de laboratori.

Lamentablement aquests efectes no s’ha demostrat en humans encara.

 

Revisió feta pel Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

Com sempre us deixo la bibliografia més rellevant.

Bibliografia:

  1. Abdulah R. et al. Selenium enrichment of broccoli sprout extract increases chemosensitivity and apotosis of LNaP prostate càncer cells. BMC Cabcer 2009.
  2. Li Y. t al. Sulporaphane, a dietary component of broccoli/broccoli sprouts, inhibits breast càncer stem cells. Clin Cancer Res. 2010.
  3. Munday R. Inhibition of urinary blader carcinogènesis by broccoli sprouts. Cancer Res. 2008
  4. Moon JK. Analysis and anti-Helicobacter activity of sulforaphane and related compounds present in broccoli. J Agruc Food Chem. 2010.