La grip és una malaltia vírica que afecta entre el 5-15% de la població mundial cada any. Esta causada per el virus influença i els símptomes principals son: febre alta, dolor muscular, mal de cap, malestar general, tos seca, mal de coll i rinitis. Es transmet de persona a persona, i per això s’escampa ràpidament en l’època estacional.

La majoria de persones infectades es recuperen sense cap tractament però en els nens petits, els ancians i els pacients amb alteració de la immunitat, aquest virus pot provocar greus complicacions com pneumònia o fins i tot la mort. A més, les malalties respiratòries agudes son les infeccions més freqüents en la infància i la causa més freqüent de consulta al pediatre.

Actualment existeixen diferents fàrmacs que poden tractar i sembla que també prevenir aquestes patologies (Oseltamivir, Zanamivir, Rimantadine i Amantadine). El problema és la possibilitat de l’aparició de resistències del virus, els seus efectes secundaris ( mal de cap, nàusees, vòmits i d’altres) i que es recomana no ser usats en nens sobretot pels pocs estudis publicats. Altre aspecte a tenir en conte és l’alt cost d’aquests fàrmacs.

Els fàrmacs homeopàtics poden preparar-se a partir de microorganismes, com virus i bactèries. Els bioteràpics estan inclosos en aquesta categoria de fàrmacs.

Es va realitzar un estudi, randomitzat i prospectiu, per comparar l’efecte de dos fàrmacs homeopàtics (Homeopathic Complex i InfluBio) i un placebo, sobre l’aparició de grip i el número d’episodis respiratoris aguts durant un any . Van participar 600 nens amb edats entre 1 i 5 anys.

InfluBio és un preparat a partir d’un extracte purificat del virus influença A (H3N2) a la 30DH dilució.

L’Homeopathic Complex és un preparat a partir de Streptococcus, Staphylococcus i virus influença inactivat a la 30DH potencia.

Es van trobar diferencies estadísticament significatives (p < 0.001) entre els grups. Els nens que rebien fàrmacs homeopàtics patien menys episodis que els que rebien placebo: un 30.5% dels que rebien placebo en front del 0% o 1% (depenent del fàrmac) van patir grip o episodis aguts respiratoris.

Els autors conclouen que en el seu estudi es mostra que els fàrmacs homeopàtics prevenen l’aparició de grip i els episodis d’infeccions agudes respiratòries en nens, suggerint un potencial preventiu d’aquests fàrmacs. I és per això que encoratgen, als diferents sistemes de salut pública, a considerar l’homeopatia com a medicina preventiva en diferents patologies, considerant la seva seguretat, el seu baix cost i la seva efectivitat.

Monteiro Siqueira C, et al. Homeopathic medicines for preventiion of influença and acute respratory tract infections in children: blind, randomized, placebo-controlled clinical trial. Homeopathy 2016; 105:71-77.