Les malalties atòpiques de la infància son: la dermatitis atòpica, la rinitis al·lèrgica i l’asma. Son la patologia crònic pediàtrica més freqüent, i, en els darrers anys han augmentat de forma molt important en el primer mon.

Us presento un estudi realitzat a Itàlia en 857 pacients pediàtrics amb aquestes patologies tractats amb homeopatia i seguits durant 5-10 anys.

Els resultats mostren que un 75.8% van presentar una milloria a curt termini ( 67.1 % els que tenien asma com a primera malaltia, 84.2% rinitis i 84.2% dermatitis). I Al revaluar-los després de 5-10 anys es va obtenir una desaparició complerta dels símptomes atòpics en un 70.1% (84.2% en dermatitis, 48.1% en rinitis i un 71.4% en asma). Els nens amb dos o tres malalties atòpiques en la primera visita van estar complertament curats en un 40% dels casos.

Els autors conclouen que els resultats semblen confirmar que la homeopatia produeix una resposta terapèutica positiva en les nens atòpics.

Rossi E et al. Homeopathic therapy in pediatric atopic diseases: short-and long-term results. Homeopathy 2016; 105:217-224.