En el món actual hi ha una gran tendència a prendre suplements. Molts cops no ens reporten cap benefici, i, fins i tot poden provocar efectes secundaris importants o afectar a l’acció de fàrmacs que ja s’estan prenent.
Per aquest motiu és molt important que la indicació sigui la correcta realitzada per un professional, per tal de no fer despeses econòmiques innecessàries i/o patir efectes indesitjables.
Un dels suplements més “populars” és l’ESPIRULINA. Però sabem perquè serveix realment?
L’Espirulina és una alga blau-verdosa que es va fer molt famosa al ser usada pels astronautes de la NASA com a suplement nutricional en les missions a l’espai. Existeixen múltiples estudis que investiguen la seva eficàcia i el seu potencial clínic en el tractament de diferents i importants malalties com malalties víriques, al·lèrgiques, i, fins i tot el càncer. Però quina és l’evidència científica real i publicada? És a dir, que diuen les investigacions serioses sobre les seves indicacions?
Un interessant article publicat a la Revista “Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine” revisa totes les publicacions d’estudis seriosos realitzats en laboratori (“in vitro”), i, en animals i humans. Revisa la seva acció sobre diferents malalties:

 
Fatiga Crònica: Aquesta alga s’ha promocionat i publicitat com “el menjar del futur” pels seus “excepcionals constituents” que contribueixen a augmentar els nivells d’energia. Malgrat aquesta promoció, l’únic estudi seriós mostra que el seu efecte sobre la fatiga no és diferent del d’un placebo.

 
Al·lèrgia, Rinitis i Immunomodulació: Està ben documentat que l’Espirulina té propietats antiinflamatòries ja que inhibeix l’alliberament d’Histamina. El seu efecte ha estat demostrat, en diferents estudis en humans, ser eficaç en la prevenció de la rinitis al·lèrgica, i, també aconseguir la millora de la simptomatologia. En quan al seu efecte sobre el nostre sistema immunològic ha mostrar augmentar la producció de diferents factors i cèl·lules importants del nostre sistema defensiu, com Ig A o els limfòcits NK, sense mostrar més enllà quin significat pot tenir en humans.

 
Efecte antivíric: Estudis in vitro han mostrat la seva eficàcia disminuint la replicació de diferents virus, com l’Herpes simple I, el Citomegalovirus, l’Influenza A i el HIV-1. Tots aquests efectes cal que siguin demostrat també en animals i humans per aconseguir conclusions definitives.

 
Efecte sobre el Colesterol i els Triglicèrids: En un estudi en voluntaris es va demostrar que l’administració d’altes dosis d’Espirulina produïa una significativa reducció del LDL colesterol ( “colesterol dolent”), i dels Triglicèrids.

 
Efectes Anticàncer: Només existeix un estudi en humans i és sobre l’efecte d’un càncer de la mucosa oral (leucoplàquia) i mostra la regressió de les lesions d’aquest càncer després de l’aplicació local d’extracte d’Espirulina.

 
• No existeixen estudis en humans que mostrin l’efecte antioxidant.
Com a Conclusió: Podem dir que l’Espirulina té efectes demostrats sobre la rinitis al·lèrgica, sobre el colesterol, i, possiblement té alguna propietat anticancerosa però que caldrien estudis més extensos en humans. I que no existeix evidència científica en humans en el seu paper sobre la fatiga crònica i les aplicacions antivirals.