Els primers estudis científics sobre l’ acció protectora de l’all sobre el sistema cardiovascular de l’all, es van iniciar a partir de l’any 1950. Des de llavors s’han fet milers d’estudis en animals i en humans per avaluar la seva efectivitat i la seguretat de la seva utilització. De fet, l’all és un dels remeis més presents en les medicines amb herbes, i el segon més usat en teràpies complementaries. Hi ha hagut molts crítiques al seu us, per l’existència d’ una gran varietat de preparats que dificulta la interpretació dels estudis.

Comentaré l’efecte de l’all sobre els dos factors de risc cardiovasculars més prevalents: la Hipertensió i la Hipercolesterolèmia.

La Hipertensió és un factor molt important de risc cardiovascular. Es suggereix que una disminució de la màxima de 20 mmHg i de la mínima de 10 mmHg està associat amb una reducció del 50% de patir malalties cardiovasculars, com per exemple ictus, infarts aguts de miocardi i insuficiència cardíaca. Habitualment es considera com a objectiu tenir unes tensions arterials inferiors a 140/90, i això en un 40% dels casos s’aconsegueix només amb un fàrmac, un altre 40% amb dos fàrmacs, i, un 20% necessiten 3 o més fàrmacs per aconseguir el control. Tots els fàrmacs utilitzats tenen efectes adversos de manera significativa sobretot quan es necessita tractament amb més d’un fàrmac. L’all ha demostrat disminuir la tensió en molts estudis, entre 8-15 punts la tensió màxima i 6-10 punts la mínima. Per tant, podria tenir un paper important en aquells casos d’hipertensió lleu o en els de difícil control, disminuint la quantitat de fàrmacs necessaris i els efectes secundaris corresponents. No es van trobar diferències sobre els resultats i els diferents extractes o preparacions, però si que la tolerància digestiva va ser diferent.

En quan a l’acció sobre el Colesterol, els extractes d’all demostren als estudis una disminució del colesterol total i del LDL colesterol del 10% (entre uns 10 i 30 mgdl). Encara que sembla poc, cal saber que una reducció del colesterol total del 8% està relacionat amb una disminució del 38% del risc de patir problemes coronaris. Per tant, el tractament amb extractes d’all podria ser útil en pacients amb hipercolesterolèmia lleu-moderada, i en aquells que no toleren les estatines, que són els fàrmacs usats de forma habitual per al seu tractament.

Finalment, els extractes d’all també han demostrat el seu efecte sobre les plaques que poden “tapar” les arteries coronaries, i, per tant podrien disminuir la possibilitat de patir malaltia coronària.

En general, doncs, es considera que l’all té una acció cardioprotectora i s’ha demostrat una disminució en aquells marcadors i indicadors d’aparició de complicacions en aquests pacients que prenen suplements d’all comparats amb els que no en prenen.

 

Karin Ried. Garlic Lowers Blood Pressure in Hypertensive Individuals, Regulates Serum Cholesterol, and Stimulates Immunity: An Updated Meta-analysis and Review. The Journal of Nutrition. American Society for Nutrition. 2016. February 26.

Ravi Varshney. Garlic and Heart Disease. The Journal Nutrition. American Society for Nutrition. 2016. February 26

Suguru Matsumoto. Aged Garlic Extract Reduces Low Attenuation Plaque in Coronary Arteries of Patients with Metaboli Syndrome in a Prospective Randomized Double-Blind Study. The Journal Nutrition. American Society for Nutrition. 2016. February 26.