Històricament l’all s’ha utilitzat com a agent antiinfecciós. En l’actualitat la majoria de propietats sobre el sistema immune de l’all s’han atribuït a l’extracte d’all ancià ( Aged garlic extract ), fabricat a partir d’alls que es deixen reposar uns 20 mesos en una dissolució especial.

Quins son els efectes que s’han demostrat? 

  1. El sistema immune humà és molt complex. En les persones sanes viu en forma de vigilància, amb les seves cèl·lules viatjant a traves de la sang i de la limfa per detectar partícules “estranyes” al nostre cos. Quan una cèl·lula potencialment perillosa es descobreix, el nostre sistema immune es posa en marxa per eliminar-la sense oferir símptomes. Quan el número d’aquestes cèl·lules és gran, el nostre sistema es posa en modus resposta amb la proliferació de cèl·lules del sistema immune, produint el que s’anomena una resposta inflamatòria. Per tant, la inflamació és el producte de les cèl·lules del sistema immune que és necessària, i molt apreciada, per eliminar les cèl·lules patològiques i promoure la curació. En les persones sanes, la inflamació es resol per ella mateixa. Doncs bé, l’all produeix un augment de l’activitat de totes les cèl·lules de defensa que hi participen activament, com els macròfags, les cèl·lules natural killers i en la producció dels limfòcits B i T.
  1. En estudis de laboratori s’ha demostrat en cultius cel·lulars la seva acció antibacteriana (Salmonel·la, Listèria, E. Coli, Helicobacter pylori), antivírica (Rinovirus, citomegalovirus, herpes simple i influença), antifúngica (Candida albicants) i antiparasitària (Giàrdia, Criptosporidium, Toxoplasma i Plasmòdium).
  1. A banda, té una acció prebiòtica estimulant el creixement de les “ bactèries amigues” de la flora intestinal.
  1. A més, els estudis clínics han demostrat que l’all disminueix de forma significativa el número, la duració i la severitat de les infeccions respiratòries. Així els pacients que van rebre un suplement amb all comparat amb el grup placebo va mostrar un 37% de reducció dels refredats i un 30% de reducció de la duració de la malaltia.
  1. Un altre tema seria el paper que poden tenir els extractes d’all en la prevenció i el tractament del càncer pel seu paper sobre la immunitat.

Karin Ried. Garlic Lowers Blood Pressure in Hypertensive Individuals, Regulates Serum Cholesterol, and Stimulates Immunity: An Updated Meta-analysis and Review. The Journal of Nutrition. American Society for Nutrition. 2016. February 26.

Susan Percival. Aged Garlic Extract Modifies Human Immunity. The Journal of Nutrition. American Society for Nutrition. The Journal of Nutrition. American Society for Nutrition. 2016. February 26.

Craig Charron. Garlic Influences Gene Expression In Vivo and In Vitro. The Journal of Nutrition. American Sociey for Nutrition. 20016. February 26.