L’Uncària Tomentosa, més coneguda com a Uña de Gato, és una planta originària de l’Amazones. Va ser usada ja antigament pels Inques. Se li atribueixen diverses propietats: antiinflamatòries, antioxidants, immunomoduladores i anticanceroses.

Per conèixer la seva acció sobre la qualitat de vida en els pacients amb càncers terminals es va realitzar un estudi prospectiu en 51 pacients amb una esperança de vida de 2 mesos. Es van administrar 100 mgr. de l’extracte sec de la planta cada 8 hores. Mitjançant diferents test i qüestionaris validats per les societats internacionals (*) es van valorar la qualitat de vida, les relacions socials i la fatiga.

Els resultats van demostrar una millora en la qualitat de vida i en les funcions socials, així com una reducció de la fatiga.

(*)European Organization for the Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionaire, The funcional Assessment of Chronic Illness Therapy-Fatigue, The Hospital Anxiety and Depression Scale and The Chalder fatigue scale

Carvalho L. Et al. Uncaria Tomentosa /Cat’s Claw) improves quality of life in patients with Advanced sòlid tumors. The Journal of Alternative and Complementary Medicine 2015; 21:22-30.