El Lycopodium Clavatum és un dels fàrmacs homeopàtics més utilitzats per la seva acció sobre les afeccions hepàtiques, urinàries i digestives.

Recentment s’ha descobert que l’extracte d’aquesta planta te una activitat inhibitòria sobre un enzim, l’acetilcolinesterasa, i que això podria ser beneficiós en els trastorns associats a la demència. Aquest efecte encara no s’havia estudiat.

Un estudi recent, publicat a la revista Homeopathy estudia la seva acció sobre les funcions de memòria i aprenentatge, i, sobre el flux sanguini cerebral en rates amb un model experimental de demència. Els resultats mostren una millora en l’aprenentatge, la memòria i el flux sanguini cerebral en els animals tractats amb Lycopodium.

Els investigadors conclouen que aquest efecte es deu amb probabilitat a l’augment dels nivells d’acetilcolina, neurotransmissor que millora la funció endotelial per l’estimulació de la producció d’òxid nítric el qual augmenta la circulació cerebral. Caldrà, de tota manera, realitzar més estudis per a corroborar l’efecte neuroprotector del Lycopodium.

Hanif et al. “Effect of homeopathic Lycopodium Clavatum on memory funcions and cerebral blood flow in memory-impaired rats. Homeopathy 2015; 104: 24-28