Les anomenades malalties de la civilització tenen moltes causes. El més important és l’estrès oxidatiu que està implicat en el desenvolupament de la majoria d’elles: el càncer, la diabetis, l’arteriosclerosi, les malalties cardiovasculars, les malalties inflamatòries i l’envelliment.

Tots els nostres sistemes biològics tenen sistemes de defensa antioxidants que ens protegeixen de les lesions de l’estrès oxidatiu, i que s’encarreguen de la reparació de les nostres cèl·lules. Però a vegades aquests sistemes no són suficients, i és necessari l’administració d’antioxidants a través de la dieta, com son la vitamina C, la E, i d’altres.

El vi negre conté una gran varietat de substancies antioxidants. El més conegut és el Resveratrol que es troba a la pell del raïm negre. Hi ha evidència de la seva acció com anticancerós, antiinflamatori, antidiabètic i antiaging. El problema és que tots aquests efectes s’han demostrat amb altes dosis aïllades d’aquest component, i, per suposat molt més altes de les que son recomanables, i, conegudes com a responsables de “la paradoxa francesa”. Aquesta paradoxa ens parla de la baixa incidència de malalties coronaries a França malgrat la seva gran ingesta de greixos saturats, i, que tradicional s’ha atribuït al vi negre. Per tant, i a diferència del cas dels aliments funcionals, el resveratrol semblava tenir els dos efectes, un de molt favorable clínicament (paradoxa francesa) i també podia ser perillós dosi-depenent.

Els darrers anys ha aparegut un gran interès per totes les accions d’aquest potent antioxidant, que ha fet lamentablement que s’hagi receptat sense control a molts pacients.

Per conèixer exactament la diferència entre l’acció del resveratrol aïllat, és a dir administrat com a suplement, o del que es troba dins del vi negre amb altres components, es va dissenyar un estudi. Els resultats mostren que quan s’administren altres components del vi negre junt amb el resveratrol, aquest darrer és efectiu fins i tot a dosis baixes.

Això vol dir que l’activitat antioxidant i antiinflamatòria del vi negre deriva no només de un o altre component aïllat sinó de la interacció de tots ells, i, tot això contribueix a aconsellar a ingerir els aliments complerts, en aquest cas el vi negre sempre de forma moderada, en lloc de la suplementació.

Aquí teniu la cita bibliogràfica:

Cavallini G. Resveratrol requires red wine plyphenols for optimum antioxidant activity. J Nutr Health Aging 2016: 1-6.