Per contestar a aquesta pregunta els autors d’aquest estudi que us presento van estudiar de forma 459 pacients, dels que 248 havien seguit tractament homeopàtic. Els pacients prenien 1 dosi d’Oscillococcinum 1 cop a la setmana durant 8 mesos, de setembre a Abril, i repetien aquest tractament cada any. Els pacients van ser seguits durant 10 anys.

Abans de començar l’estudi es van contar el número d’episodis de infeccions del tracte respiratori, la mitja va ser de 5 episodis anuals.

Els resultats van mostrar una reducció significativa de infeccions respiratòries en els pacients que seguien el tractament amb homeopatia, de 5 a 2. 44 pacients no van mostrar cap episodi anual, d’ells 42 eren del grup tractat. Aquest efecte beneficiós no es podia atribuir a l’edat, tabaquisme, sexe o malalties respiratòries concomitants perquè ambdós grups eren similars.

Els autors conclouen que la medicina homeopàtica pot tenir un efecte positiu en la prevenció de les infeccions respiratòries.

Estudis previs realitzats en nens ja havien indicat una resposta positiva a aquesta teràpia, sobretot en aquells afectats de malalties respiratòries.

I com sempre us deixo les cites bibliogràfiques per si són del vostre interès.

Beghi G. et al. Does homeopathic medicine have a preventive effect on respiratory tract infections? A real life observational study. Multidisciplinary Respiratory Medicine. 2016.

Rossi E. Outcome of homeopathic treatment in pediàtric patients: an observational study from 1998 to 2008. Europ J Integr Med. 2010.